Restauracja Libiąż Tło Reservation

RODO

Home » RODO
 1. Prawa autorskie do wszystkich tekstów na stronie posiada …………………………………
 2. Administratorem danych osobowych serwisu ………………….. siedzibą w …………………
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji umowy i wystawienia faktury jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizacji usługi).
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury).
 5. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest organ nadzorczego Prezes Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.
 6. Nasz serwis automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową. Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 7. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 8. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest zbieranie statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.
 9. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.
 10. Nie udostępniamy pozyskanych danych osobom trzecim, wyjątkiem jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
 12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tak długo jak Klient będzie korzystał z usług Administratora. Po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać dane, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują go do tego.
 13. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

W przypadku pytań lub niejasności jakiegoś zapisu w naszej polityce prywatności, napisz do nas kontakt.

Do you have any questions?
We will reply as soon as possible

In our offer

The unique atmosphere and service of the restaurant and guest rooms in Libiąż

You're welcome
Unique atmosphere, delicious food, relaxation

NATA

Restaurant Rooms
ul. 1 Maja 13 B, 32-590 Libiąż

tel.: 32 627 46 22
e-mail: restauracja@nata-libiaz.pl

Wyjście
Wyjście
Arrival:
Departure:
Przewiń na górę